„>

Treść szkolenia Teoria Praktyka
 

BHP na stanowisku pracy

 

 

0,5 h

 

 

Wiadomości teoretyczne dotyczące:

– rysunku technicznego,

– sposobu mocowania przedmiotu obrabianego,

– doboru narzędzi i parametrów,

– układu osi na tokarce i frezarce.

 

 

3,5 h

 

 

 

 

Zapoznanie z przestrzenią roboczą obrabiarek:

– pulpit sterowniczy,

– uzbrojenie obrabiarki,

– zapoznanie się z ruchami w osiach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 h

 

Charakterystyczne punkty odniesienia w przestrzeni obrabiarki:

– punkt zerowy maszyny,

– punkt zerowy narzędzi,

– punkt zerowy detalu,

– punkt referencyjny.

 

 

 

 

 

 

 

1 h

 

Namierzanie punktów zerowych dla:

– narzędzi,

– obrabianego detalu.

 

 

 

 

 

2 h

Suma godzin szkoleniowych. 4 h 6 h

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: