Materiały udostępniła firma IBS Poland

IBS Poland

 

Catia

 Wykorzystanie Live Compose w programie CATIA V6

Na filmie zostało przedstawione wykorzystanie funkcji Live Compose w programie CATIA V6. Catia Live Compose pozwala na dostęp do modeli bez konieczności korzystania z drzewa operacji, umożliwia szybkie pozycjonowanie części i prezentowanie ich wzajemnych relacji.

Catia 3DVIA Sync

Wykorzystanie 3DVIA Sync do uaktualniana projektów 3DVIA Composer po wprowadzeniu zmian w CATIA V6

Film prezentuje sposób wykorzystania programu 3DVIA Sync do aktualizacji projektów utworzonych w 3DVIA Composer. Dzięki programowi 3DVIA Sync zmiany wprowadzane w plikach źródłowych programu CATIA V6 zostają automatycznie zaktualizowane, w projekcie w 3DVIA Composer, poprzez modyfikację metadanych. Wykorzystanie programu 3DVIA Sync może zminimalizować czas potrzebny do aktualizacji.

Catia-platforma 3DExperience na  integracjia z programem SolidWorks.

Integracja programu CAD – SolidWorks z Platformą 3DExperience

Film prezentuje możliwości jakie zapewnia platforma 3DExperience na przykładzie integracji z programem SolidWorks.
Platforma 3DExperience V6 to środowisko bazodanowe pozwalające na inteligentne zarządzanie projektami oraz reagowanie na zmiany.

Catia- MSOffice

Współpraca z pakietem biurowym MSOffice i pulpitem Windows w systemie ENOVIA

Na filmie przedstawiono możliwości dostępu do danych zgromadzonych w systemie PLM z poziomu pulpitu Windows – wykorzystanie danych przygotowanych wcześniej przez działy techniczne, oraz tworzenia nowych danych okołoprojektowych w oparciu o integrację z pakietem Microsoft Office.

Catia - DSLS

Zarządzanie licencjami programu CATIA z użyciem narzędzia DSLS

Na filmie został przedstawiony przykład wykorzystania narzędzi administracyjnych serwera licencji DSLS. Narzędzie to służy do zarządzania dostępem i monitorowania wykorzystania licencji CATIA.

Catia

Praca na danych z różnych środowisk CAD w programie CATIA V6 Platformy 3DExperience

Na filmie zostały przedstawione możliwości programu CATIA V6 w oparciu o Platformę 3DExperience. Materiał przedstawia w jaki sposób prowadzić pracę w programie CATIA wykorzystując import danych z różnych systemów CAD-owskich.

Catia

Możliwości wizualizacji danych CAD w systemie ENOVIA

Na filmie przedstawiono w jaki sposób, za pomocą systemu ENOVIA, można otwierać oraz przeglądać pliki CAD-owskie. Platforma ENOVIA zapewnia integrację pomiędzy różnymi programami CAD, a przedstawione funkcje są tylko częścią możliwości systemu.

Catia

Integracja programu CAD Autodesk Inventor z systemem ENOVIA

Film prezentuje możliwości jakie dostarcza system ENOVIA dzięki wspólnej integracji z programem Autodesk Inventor.
System ENOVIA jest w szczególności dedykowany do wspierania procesu rozwoju wirtualnego produktu – od wirtualnej definicji części.

Catia

Zarządzanie wymaganiami na Platformie 3DExperience

Na filmie został przedstawiony sposób zarządzania wymaganiami projektowymi w oparciu o Platformę 3DExperience.
Platforma 3DExperience V6 to środowisko bazodanowe pozwalające na inteligentne zarządzanie projektami oraz reagowanie na zmiany.

 

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: