Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Serwisuu http://bazacnc.pl/.

 1. Administratorem danych jest Firma, zwana dalej „Serwisem Internetowym” – Inchoicent Robert Wyszyński, 41-219 Sosnowiec, Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13, NIP 6291907528, REGON 24303753, który prowadzi działalność za pośrednictwem Serwisu http://bazacnc.pl/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Serwisu.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
  jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje
  na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora
  ds. Ochrony Danych Osobowych.

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: