Programowanie G-kod

Sterownik HAAS opiera się na wykorzystaniu funkcji przygotowawczych G, funkcji pomocniczych M. Programowanie G-kod opiera się na znormalizowanym systemie DIN/ISO. Nie zawsze jednak G-kody definiowane przez producenta danego sterownika mogą odpowiadać w 100% funkcją ISO.

 

Wykaz funkcji G – tokarka

Wykaz funkcji G – frezarka

Wykaz funkcji M – tokarka

Wykaz funkcji M – frezarka

 

Programowanie G-kod dla toczenia.

Fazowanie

Następujący kod G Syntaktyka automatycznie obejmuje 45° promień fazowania lub frezowania pomiędzy dwa bloki interpolacji liniowej, które przecinają się pod kątem w prawo (90 stopni).

Syntaktyka fazowania

G01 X(U) x Kk;

G01 Z(W) z Ii;

Syntaktyka frezowania naroży

G01 X(U) x Rr;

G01 Z(W) z Rr;

Adresy:

I = fazowanie, Z do X (kierunek osi X, +/-)

K = fazowanie, X do Z (kierunek osi Z, +/-)

R = Frezowanie naroży (kierunek X lub Z osi, +/-, wartość promienia)

Użycie I, J, K to najlepsza metoda programowania promienia. R jest odpowiedni dla promieni ogólnych.

G01 Fazowanie z A

Podczas określania kąta (A), zadać komendę ruchu tylko w jednej z innych osi (X lub Z); druga oś jest obliczana w oparciu o kąt.

G01 Fazowanie z A: [1] posuwu, [2] Rapid, punkt rozpoczęcia [3], punkt zakończenia [4].

Uwaga:-30 = A150; -45 = A135

Frezowanie naroży

G01 Frezowanie naroży

Uwagi dot.:

 1. Programowanie Inkrementalne jest dostępne w razie U lub W. określenia zamiast X lub Z, odpowiednio. Tak więc czynności znalazły się jak niżej:

  X (bieżące położenie + i) = Ui

  Z (bieżące położenie + k) = Wk

  X (bieżące położenie + r) = się z

  Z (bieżące położenie + r) = Wr

 2. Bieżące położenie x lub Z osi zostaje dodana do Inkrement.

 3. I, K oraz R zawsze określają wartość promienia (wartość programowania promienia).

Fazowanie kodu Z do X: [1], [2] kod/przykład ukosowania, [3] ruchu.

Fazowanie kodu X do Z: [1], [2] kod/przykład ukosowania, [3] ruchu.

Frezowanie naroży kodu Z w celu X: [1] frezowania naroży, [2] przykład/kodu, [3] ruchu.

Frezowanie naroży kodu X Z: [1] frezowania naroży, [2] przykład/kodu, [3] ruch.

Zasady:

 1. Użyć adresu K tylko z adresem X(U) . Użyć adresu I tylko z adresem Z(W) .
 2. Użyć adresu R z X(U) lub Z(W), ale nie z oboma w tym samym bloku.

 3. Nie używać I oraz K wspólnie w tym samym bloku. Używając adresu R , nie używać I lub K.
 4. Następny blok musi być kolejnym pojedynczym ruchem liniowym, który jest prostopadły do poprzedniego.

 5. Automatyczne fazowanie lub Frezowanie naroży nie mogą być używane w cyklu gwintowania lub w cyklu standardowym.

 6. Promień fazowania lub frezowania musi być na tyle mały, aby mógł zmieścić się pomiędzy przecinającymi się liniami.

 7. Użyć tylko jednego X lub osi z poruszać się w trybie liniowym (G01) dla fazowania lub narożna naroży.

Programowanie G-kod dla frezowania.

Blok fazowania lub blok frezowania naroży można wprowadzić automatycznie pomiędzy dwa bloki interpolacji liniowej poprzez określenie C (ukosowanie) lub R (Frezowanie naroży). Musi występować blok rozpoczęcia (pauza G04 może przeszkadzać) następować kończący blok interpolacji liniowej.

Te dwa bloki interpolacji liniowej określają róg przecięcia. Jeżeli blok rozpoczęcia określa C , to wartość następująca C jest odległością od punktu przecięcia, w którym rozpoczyna się ukosowanie, a także odległością od punktu przecięcia, w którym ukosowanie dobiega końca. Jeżeli blok rozpoczęcia określa R , to wartość następująca R jest promieniem okręgu stycznego z rogiem w dwóch punktach: rozpoczęcia łuku frezowania naroża oraz w punkcie końcowym tego łuku. Mogą występować kolejne bloki z ukosowaniem lub frezowaniem naroży określonej. Musi występować ruch w obu osiach określonych przez wybraną, gdy aktywną płaszczyzną jest XY ( G17 ), XZ ( G18 ) lub YZ ( G19 ).

Zobacz pdf »

Data publikacji: Luty 2015
Powiązane tagi: , , , , , ,
Kategoria: CNC

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: