Rysunek Techniczny Maszynowy

Rzutowanie prostokątne.

Rzutowanie metodą europejską polega na wyznaczeniu rzutów prostokątnych przedmiotu na wzajemnie prostopadłych rzutniach, uwzględniając, że przedmiot rzutowany znajduje się między obserwatorem i rzutnią.

Metoda europejska.

Prostopadłościan rzutni metoda E

 

Prostopadłościan rzutni metoda E

Kolory rzutów prostokątnych na rzutni, odpowiadają elementom rzutowanym przedmiotu.

Układ rzutów na rysunku wg metody E

Układ rzutów na rysunku wg metody E z geometrią niewidocznąOznaczenie rzutowania europejskiego

Rzutowanie metodą europejską jest stosowane w Polsce i w większości krajów europejskich.

Metoda amerykańska.

Rzutowanie metoda amerykańską polega na wyznaczeniu rzutów prostokątnych przedmiotu na wzajemnie prostopadłych rzutniach, uwzględniając, że rzutnia znajduje się między obserwatorem a przedmiotem rysowanym.

Prostopadłościan rzutni metoda AProstopadłościan rzutni metoda A

Kolory rzutów prostokątnych na rzutni, odpowiadają elementom rzutowanym przedmiotu.

Układ rzutów na rysunku wg metody AOznaczenie rzutowania amerykańskiego

Metoda amerykańska stosowana jest krajach anglojęzycznych.

Rzuty specjalne.

Wykonywane są wtedy gdy geometria danego elementu nie jest możliwa do opisania stosując rzutowanie prostokątne. Może to być przypadek kiedy występuje pochylenie płaszczyzny pod kątem.

 

Element z powierconą płaszczyzną pochyloną pod kątemRzutnia prostokątna przedmiotu

Wymiarowanie rozstawu otworów jak i określenie średnic w przypadku rzutowania prostokątnego tego elementu może być problemem. Dlatego w tym przypadku bardziej uzasadnione będzie wykonanie rzutu kątowego (ukośnego).

Rzutnia pod kątem

 

Przekroje.

Geometria wewnętrzna elementu na rzucie wrysowana jest linia kreskową – cienką, co może w pewien sposób utrudnić poprawne odczytanie rysunku.

Geometria wewnętrzna elementu

Przekroje stosuje się w celu dokładnego pokazania geometrii wewnętrznej elementu.

Przekroje proste powstają przez przecięcie przedmiotu jedną płaszczyzną.

Płaszczyzna przecinająca element w 3DPrzekrój prosty w widoku 3D

Przekrój prosty na rysunku

Linia przerywana ograniczona na swoich końcach linią grubą oznacz płaszczyznę cięcia elementu. Strzałki wskazują kierunek rzutowania przekroju. Nad otrzymanym przekrojem znajduje się jego opis zgodny z opisem linii przekroju ( w tym przypadku A-A). Kreskowanie ukośne oznacza przejście płaszczyzny przez materiał, linie przerywane tworzą elementy niewidoczne, linia gruba to obrys konturu elementu, oraz przejście płaszczyzny przez pustą przestrzeń stanowiąc obrys geometrii wewnętrznej detalu.

 

Przekrój stopniowy powstaje po przez przecięcie elementu dwiema lub więcej płaszczyznami równoległymi. Ma na celu pokazanie jak najwięcej niewidocznych elementów po przez jedno cięcie.

 Płaszczyzny przecinająca element w widoku 3DPrzekrój stopniowy w widoku 3D

Przekrój stopniowy na rysunku

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: Kwiecień 2015
Powiązane tagi: , , , , , , , , ,
Kategoria: CNC

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: