Rysunek Techniczny Maszynowy

Podstawowe informacje.

Rysunek techniczny - stanowi bazę do wykonania elementu i jest jednocześnie formą przekazania informacji o wykonywanym detalu. Musi dostarczyć pełnej informacji o wymiarowaniu, tolerancjach, chropowatości powierzchni, itp. Stanowi opis geometrii, sporządzony za pomocą rzutów, przekrojów, widoków, najczęściej bryły 3D na płaskiej powierzchni. Jego forma ma być jak w największym stopniu przejrzysta, wykonana z zachowaniem obowiązujących norm i standardów. Przekazane za pomocą sporządzonego rysunku informacje o produkcie muszą być jak najbardziej czytelne, nie pozostawiając jakichkolwiek wątpliwości co do zawartej geometrii. Rysunek jest formą dokumentu, który niejednokrotnie jest archiwizowany i wykorzystywany ponownie podczas projektowania nowych urządzeń, mechanizmów, gdyż wiele konstrukcji projektowanych jest na podbudowie wykonanych wcześniej. W chwili obecnej bardzo częstą praktyką jest projektowanie elementów 3D w jednym kraju, sporządzanie rysunku wykonawczego odbywa w innym kraju, a obróbka maszynowa przeprowadzona jest także gdzie indziej, nierzadko na innym kontynencie. Dlatego tak ważne jest, aby forma przekazywanych informacji jakim jest rysunek techniczny był zrozumiany i czytelny dla wszystkich kooperantów. Dawniej rysunki były wykonywane odręcznie na papierze lub kalce technicznej przy użyciu ołówka lub tuszu, co było bardzo czasochłonne i podczas ewentualnej edycji rysunku mogło być kłopotliwe Obecnie w tym celu wykorzystuje się oprogramowanie CAD. Narzędzia CAD-owskie bardzo ułatwiają pracę, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że nadal musimy posiadać niezbędną wiedzę o zasadach sporządzania rysunków. Dlatego dobrą praktyką jest nauka rysunku i sporządzanie pierwszych rysunków przy użyciu kartki papieru, ołówka i narzędzi kreślarskich, co jednocześnie umożliwia rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Formaty arkuszy.

Podstawowym stosowanym arkuszem dla wykonywanych rysunków technicznych jest format A. Zasadniczym arkuszem jest format A4 o wymiarach 210×297. Formaty A3, A2, A1 i A0 są zwielokrotnieniem formatu zasadniczego A4.

A więc:

– format A3 jest podwojonym formatem A4,

– format A2 jest podwojonym formatem A3,

– format A1 jest podwojonym formatem A2,

– format A0 jest podwojonym formatem A1.

 

Formaty Rysunku Technicznego

Tabliczki rysunkowe.

Szerokość tabliczek rysunkowych wynosi 180mm, a wymiary poszczególnych pól nie są narzucone. Tabliczki rysunkowe zawierają informacje dotyczące nazwy części wykonywanej, numeru, materiału z jakiego ma być wykonany, rodzaju rzutowania, itp.

 

Tabliczka rysunkowa

 Podziałki.

Podziałki na rysunku stosuje się w celu przeskalowania elementu rysowanego. Rysowany detal można zmniejszyć lub zwiększyć w stosunku do jego rzeczywistych gabarytów. Rozróżniamy podziałki:

PodziałkiSkala

Pomimo przeskalowania elementu podany wymiar szerokości nie zmienił się. Przeskalowaniu ulega gabaryt elementu a nie jego wymiary.

Linie na rysunkach technicznych.

Linia ciągła – gruba.

Linia ciągła – gruba

Przykład zastosowania:

 • widoczne krawędzie i kontury,
 • średnice wierzchołków gwintu,
 • strzałki oznaczające przekroje,
 • oznaczenie struktury powierzchni (radełkowanie).

 

Linia ciągła – cienka.

Linia ciągła – cienka

Przykład zastosowania:

 • linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe
 • linie odniesienia,
 • oznaczenie gwintów,
 • kreskowanie,
 • linie osi otworów,
 • obramowania szczegółów konstrukcyjnych,
 • linie rzutowania i linie siatek.

Linia cienka zygzakowa.

Linia cienka zygzakowa

Przykład zastosowania:

 • najczęściej stosowana w przy generowaniu rysunków przez programy CAD do oznaczania częściowych lub przerwanych widoków względnie przekroi, gdy nie są one linią symetrii lub linią osi.

Linia kreskowa – gruba.

Linia kreskowa - gruba

Przykład zastosowania:

 • zaznaczanie obszaru dopuszczalnej obróbki powierzchniowej (np. obróbki cieplnej).

 

 Linia kreskowa – cienka.

Linia kreskowa - cienka

Przykład zastosowania:

 • niewidoczne krawędzie,
 • niewidoczne kontury.

Linia kreskowo – punktowa (kreska długa) – gruba.

Linia kreskowo – punktowa (kreska długa) - gruba

Przykład zastosowania:
• oznaczenie płaszczyzny przekroju.

 

 

Linia kreskowo – punktowa (kreska długa) – cienka .

Linia kreskowo – punktowa (kreska długa) - cienka

Przykład zastosowania:

 • linie osi,
 • linie symetrii.

Linia kreskowo – punktowa (podwójny punkt, długa kreska).

Linia kreskowo – punktow

Przykład zastosowania:

 • zarysy sąsiadujących części,
 • zarysy części gotowych w materiale nieobrobionym,
 • krańcowe położenie ruchomych części,
 • zarys materiału przed obróbką kształtującą,
 • części leżące przed płaszczyzną przekroju.
Data publikacji: Kwiecień 2015
Powiązane tagi: , , , ,
Kategoria: CNC

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: