Solid MillTurn – Frezowanie w osiach C, Y, B

Wydajność wielozadaniowa

Wielozadaniowe narzędzi do obróbki z możliwością frezowania, toczenia i wiercenia są coraz bardziej popularne w dzisiejszej obróbce metali. Te wymyślne urządzenia pozwalają producentom na wykonywanie jednoczesnych operacji frezowania i toczenia, przodu i z tyłu części w jednym ustawieniu. Maszyny frezująco – toczące reprezentują niezwykły potencjał dla zyskowności, lecz stawiają nieodłączne wyzwania z powodu ich złożoności. Właściwy system CAM jest tu kluczowym czynnikiem sukcesu. Jest to krytyczny wybór, określający ostateczna produktywność inwestycji w maszynę.

 

Gotowe rozwiązanie programistyczne
ESPRIT dostarcza świeżego podejścia do rozwiązywania problemów powstających przy programowaniu złożonych maszyn wielozadaniowych, takich jak pisanie postprocesorów i określanie maszyn. Wyobraź sobie programowanie wielozadaniowej maszyny przy pomocy kompletnego, wstępnie skonfigurowanego rozwiązania – opracowanego we współpracy z twórcami maszyn i testowanego na poziomie fabrycznym. Skuteczność frezowania – toczenia ESPRIT jest ostatecznym wynikiem współpracy z twórcami maszyn i opracowania oprogramowania dla tej specyficznej klasy maszyn. Zaufaj ESPRIT i uwolnij potencjał swej wielozadaniowej maszyny.

ESPRIT

Kompleksowa obróbka wielozadaniowa
ESPRIT zapewnia zintegrowane środowisko programowania stworzone szczególnie dla wielozadaniowych i wielofunkcyjnych narzędzi CNC. ESPRIT wspiera dowolną kombinację niezależnego, synchronizowanego i synchronicznego frezowania i toczenia wykorzystujących każda konfigurację osi A, B, C, X, Y i Z. Pięć poziomów funkcjonalności ESPRIT dla obróbki 2-5 osiowej w pełni wspiera potrzeby frezowania i toczenia, włącznie z frezowaniem z pełnymi, jednoczesnymi 3 i 5 osiami wielopowierzchniowej obróbki 3D.

ESPRIT

Elastyczne programowanie osi B
Skumuluj moc i elastyczność maszyn frezarsko – tokarskich z możliwością osi B dla precyzyjnego frezowania 5-osiowego – z przodu i z tyłu każdego elementu. Pełna kontrola 5 osi ESPRIT pozwala na łatwe programowanie nieprostopadłych wieloosiowych ruchów narzędzi wymaganych do obróbki skomplikowanych cech i złożonych kątów elementów medycznych, złożonych zaworów, uchwytów narzędziowych, narzędzi wiertniczych i podobnych. ESPRIT zapewnia zaawansowaną 5-osiową kontrolę swych cykli obróbki, włącznie z planowaniem, wierceniem, rowkowaniem, gwintowaniem, konturowaniem, wykonywaniem wgłębień i otworów, oraz wykończeniem 3D.

Funkcjonalność toczenia, frezowania i wiercenia
Uwolnij wielozadaniową funkcjonalność swej maszyny z możliwością frezowania – toczenia C i Y, łączącej toczenie, frezowanie i wiercenie w jednym programie kodu NC. ESPRIT łączy pięć poziomów funkcjonalności obróbki osi C i Y zapewniając wsparcie dla pełnego zakresu wielozadaniowych narzędzi. Wybieraj spośród frezowania konturu i wycinania profili, wykonywania wgłębień lub różnorodności cykli obróbki wiercenia. Wykonuj operacje frezowania 2 ½ osi na swym wrzecionie używając osi Z, X i C lub Z, X i Y. Wykonywanie szczelin i wiercenie na wskroś jest łatwe, gdy można „owinąć” wgłębienia, otwory i profile wokół obrotowego ruchu osi C. Dla nie centrycznego frezowania osi Y ESPRIT oferuje rozległy zestaw cykli frezowania, włącznie z planowaniem, wykonywaniem wgłębień, obróbką pozostałości, wykonywaniem otworów i wieloma innymi. Wykorzystaj te cykle na osiach C, Y i B do obróbki właściwości złożonych kątów na powierzchni części, wewnątrz i na zewnątrz.

ESPRIT

Pełna synchronizacja i weryfikacja
Optymalizuj, synchronizuj i weryfikuj swa wielozadaniowa obróbkę z w pełni zintegrowaną symulacją brył ESPRIT. ESPRIT symuluje dowolną kombinację frezowania – toczenia (2 – 5 osi) i cykli toczenia, wielu wrzecion, wielu suportów – do 22 osi – na jednym ekranie. Zobacz połączoną listę wszystkich operacji frezowania i toczenia oraz ich przypisane czasy cykli. Będziesz mieć realistyczna weryfikację tego, jak część jest obrabiana eliminując wszelkie potencjalne awarie, z możliwością przenoszenia, kopiowania, edycji i synchronizacji operacji w celu minimalizacji czasów cyklu.

ESPRIT

Data publikacji: Marzec 2015
Powiązane tagi: , , , , , , , , ,
Kategoria: CAD/CAM

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: