SolidMill FreeForm – Frezowania od 3 do 5 osi

Obrabiaj z łatwością złożone, swobodne kształty

Silnik obróbki ESPRIT oparty na NURBS z łatwością radzi sobie z obróbką skomplikowanych, swobodnych kształtów. Specjalnie zaprojektowany do podejmowania wyzwań 3D na rynkach form, odlewów i narzędzi, ESPRIT zapewnia wydajny zestaw narzędzi i cykli obróbki do swobodnej obróbki zgrubnej, obróbki poziomu Z, wykańczania, oraz ponownej obróbki 3 lub 5 osi.

 

Swobodna obróbka 5 osiowa
Obróbka złożonych części 3D w jednym ustawieniu jest łatwa z wydajnym systemem CAM ESPRIT. ESPRIT przyspiesza programowanie i zapewnia dynamiczna weryfikacje programu na ekranie, eliminując konieczność kosztownych przebiegów próbnych. Dla wykańczania 5-osiowego ESPRIT daje pełny zakres opcji, włącznie ze stylami płaskimi, normalnymi, przejściowymi, parametrycznymi i przesuniętymi. Programuj swoje 5-osiowe cykle obróbki 3D z ESPRIT i korzystaj z doskonałej jakości powierzchni, dokładności części i wielkości usuwania materiału zapewnionych przez dzisiejsze narzędzia do obróbki.

ESPRIT

Obróbka wysokoprędkościowa
Obróbka wysokoprędkościowa ESPRIT jest wbudowana we wszystkie cykle obróbki, pozwalając na skrawanie utwardzanych materiałów w minimalnym czasie zachowując stałe obciążenie narzędzia przy wykorzystaniu gładkich, ciągłych ruchów, tak krytycznych dla wysokoprędkościowej obróbki 3D. Zakres wyboru obejmuje wygładzanie ostrych narożników, pętlowe ruchy pomostowe, pochylone i śrubowe wejścia do materiału, skrawanie spiralne ze stałymi przejściami, wejście styczne oraz stałe skrawanie poziomu Z. Optymalizacja wysokoprędkościowej obróbki dla NURBS, krzywe składane i optymalizowany dla łuków kod NC są wbudowane w uniwersalny postprocesor ESPRIT.

Obróbka poziomu Z
Obróbka poziomu Z automatycznie zachowuje stałe obciążenia narzędzi dla gładkich, ciągłych ścieżek wysokiej prędkości. Podczas tworzenia operacji wykańczającej poziomu Z istnieje opcja obróbki całej części lub selektywnej obróbki tylko stref poziomych lub pionowych. Podczas obróbki całej części można wybrać skrawanie stref poziomych i pionowych różnymi narzędziami i używać zarówno opcji zgrubnych, jak i wykańczających.

Obróbka zgrubna i wykończenie złożonych części
Uzyskaj powierzchnie wysokiej jakości z łatwością przy użyciu cykli zgrubnych i wykańczających ESPRIT, z opcja jednego lub dwóch narzędzi. Cykl zgrubny 3D ESPRIT wykonuje obróbkę zgrubna zygzakową, przesuniętą i spiralną nawet na najbardziej złożonych swobodnych bryłach i powierzchniach. Wybieraj spośród dziewięciu różnych cykli wykończenia częściowego i całkowitego i obrabiaj element 3D do doskonałości – użyj tylko jednego cyklu do wykończenia całej części, lub zdefiniuj granice zawartości i strefy obróbki używając najbardziej odpowiednich cykli i stylów skrawania dla każdej z nich.

ESPRIT

Zautomatyzowana ponowna obróbka pozostałego materiału
Zautomatyzuj ponowną obróbkę nie wyciętych stref dla maksymalizacji jakości części i minimalizacji pracy ręcznej z cyklami ponownej obróbki pozostałego materiału ESPRIT. ESPRIT monitoruje pozostawiony materiał z poprzednich operacji obróbki i wykorzystuje tą informację do automatycznego wykonania dowolnej liczby cykli zgrubnych i wykańczających. Wybieraj spośród trasowania, odcinania szwów, równoległych smug płynięcia i spiralnych wzorów ruchu narzędzia, następnie wybierz nóż do automatycznego usunięcia całego pozostałego materiału.

Obrabiaj regularne i nieregularne częsci
Wszystkie swobodne cykle obróbki ESPRIT są optymalizowane do obrabiania regularnego i nieregularnego materiału oraz elementów zawierających powierzchnie, bryły i modele STL, oraz wcześniej obrobione elementy. Całe skrawanie jest zidentyfikowane i ujęte – z ograniczeniem co do obrabianego materiału dla ostatecznej części – skutkując zoptymalizowana obróbką, skróconym czasem skrawania, eliminacją pustych przebiegów i wydłużeniem żywotności narzędzia.

ESPRIT

Symulacja i weryfikacja
Zobacz dokładnie co się stanie podczas obróbki przed odcięciem pierwszego wióra. Obejrzyj całe środowisko obróbki, włącznie z materiałem, osprzętem i zaciskami w dynamicznej grafice z cieniowaniem brył. Całe działanie kinematyczne maszyny jest wyświetlane w czasie rzeczywistym, dając niewiarygodnie dokładną weryfikację całego procesu obróbki. Przy użyciu wbudowanej kontroli części można łatwo porównać oryginalną, zaprojektowaną część z wykonanym elementem w celu zapewnienia dokładności części. Realistyczne obrazy pozwalają zobaczyć część, jakby była trzymana w rękach.

Data publikacji: Marzec 2015
Powiązane tagi: , , , , , , , ,
Kategoria: CAD/CAM

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: