SolidTurn – Moduły do toczenia od 2 do 22 osi

Pełne programowanie toczenia dwu- i wieloosiowego

Tradycyjne centra tokarskie są szybko zastępowane przez maszyny wieloosiowe z możliwością nienadzorowanej produkcji złożonych części. Niezależnie czy poszukujesz systemu CAM do zautomatyzowania tradycyjnego toczenia – od obróbki zgrubnej i żłobienia do gwintowania i wykańczania – dla szybszych, bardziej dokładnych rezultatów, lub do maksymalizacji inwestycji w narzędzia wieloosiowej maszyny, ESPRIT to właściwy wybór.

 

Programowanie obróbki w stylu szwajcarskim
Zaprogramuj swe centra tokarskie w szwajcarskim stylu z ESPRIT i wykorzystaj ich potencjał do wszechstronnej, dokładnej i nienadzorowanej obróbki z jednym ustawieniem. ESPRIT spełnia specjalne wymagania szwajcarskich maszyn i ułatwia tworzenie programów w pełni wykorzystujących szwajcarskie możliwości dzięki kompleksowemu tworzeniu ścieżki, symulacji, detekcji kolizji i generowaniu dokładnego kodu NC. ESPRIT zapewnia certyfikowane rozwiązania programistyczne dla maszyn w szwajcarskim stylu wiodących producentów, obejmujących: Citizen, Star, i Tsugami.

ESPRIT

Toczenie wielowrzecionowe i wielogłowicowe
Uzyskaj pełną kontrolę nad swa produkcją tokarską z synchronizacja programu, dynamiczna symulacją i dokładna detekcją kolizji ESPRIT. Uzyskasz możliwość jednoczesnej pracy z przodu i/lub z tyłu elementu z jednym, dwoma lub trzema narzędziami. Gdy używasz ESPRIT do uwolnienia potencjału swego centrum produkcji tokarskiej, twe czasy cykli zostają drastycznie skrócone, a części są kończone po pojedynczym ustawieniu. Obszerny zestaw cykli obróbki ESPRIT obejmuje wszystkie cykle manipulacji częściami – od podawania początkowych prętów materiału i zaciskania, poprzez podtrzymki stałe aż do odcięcia i odebrania części.

Toczenie tradycyjne
ESPRIT przyspiesza i standaryzuje obróbkę wrzecionową przy minimalnych nakładach czasu i szkolenia. Oferuje konturowe wycinanie profili do planowania i toczenia wewnętrznego lub zewnętrznego, uniwersalny cykl obróbki wykorzystujący narzędzia jednopunktowe do szeregu zadań. Cykl zgrubny ESPRIT umożliwia pracę z odlewami, wstępnie obrobionymi, o nieregularnych kształtach, lub materiałami prętowymi, i posiada opcje kontrolowania każdego aspektu ruchu maszyny – od odstępów do zróżnicowanych luzów Z i X materiału. Do wiercenia i wykonywania otworów można wybierać między cyklami obróbki ESPRIT lub standardowymi maszyny, lub użyć ich kombinacji.

Zaawansowane cykle obróbki
ESPRIT oferuje siedem cykli rowkujących z szeregiem opcjonalnych ruchów narzędzia, włącznie z pojedynczym lub wielokrotnym szlifowaniem wgłębnym, rowkowaniem wycięć i zygzaków, a nawet konturowaniem narzędziami rowkującymi. Do obróbki gwintów ESPRIT oferuje różne opcje gwintowania, włącznie z jedno- lub wielopunktowym, z prostym lub stożkowym gwintem, i stałym lub zmiennym skokiem. ESPRIT automatycznie oblicza głębokość i liczbę nacięć, z opcją ręcznego zastąpienia.

ESPRIT

Elastyczne opcje oprzyrządowania
ESPRIT upraszcza proces określania oprzyrządowania i oferuje pełne wsparcie osprzętu, od standardowych wytaczadeł do złożonych narzędzi o dowolnych kształtach. Wybieraj z kompletnej biblioteki oprzyrządowania ANSI/ISO z wkładkami i uchwytami, lub zdefiniuj dowolne narzędzia w dowolnym systemie CAD, lub w ESPRIT w celu zaimportowania ich do biblioteki. Określanie kompletnego narzędzia przez ESPRIT – wkładki, uchwytu i głowicy – zapewnia bardzo dokładne wyniki obróbki.

Synchronizacja i optymalizacja
Wykonaj badania chronometryczne i zsynchronizuj swój program CNC w celu optymalizacji kodu NC i minimalizacji całkowitego czasu cyklu z lista synchronizacji ESPRIT. ESPRIT wyraźnie prezentuje wykres czasowy obróbki w łatwym do odczytu wykresie zorganizowanym według suportu, wrzeciona i głowicy. Zsynchronizuj i zoptymalizuj swój program używając techniki Windows „przeciągnij i upuść” z szybką edycją cykli obróbki obejmującą suporty, wrzeciona, narzędzia, wszystkie poszczególne parametry obróbki oraz kody synchronizacji.

ESPRIT

Kompletna symulacja w czasie rzeczywistym
Obrabiaj swe najbardziej złożone części z zaufaniem dzięki wszechstronnej, realistycznej i dokładnej symulacji ESPRIT. Obejrzyj kompletną część na ekranie, wraz z kluczowymi ruchomymi elementami maszyny – wrzecionami, suportami, głowicami osi B oraz oprzyrządowaniem. Symulacja ESPRIT zabezpiecza przed potencjalnymi awariami nawet podczas zsynchronizowanej wielokrotnej obróbki i przenoszenia części z wrzeciona głównego do podrzędnych.

Data publikacji: Marzec 2015
Powiązane tagi: , , , , , ,
Kategoria: CAD/CAM

Współpracujemy z najlepszymi w branży - nasi partnerzy: